Juridische informatie

SAMA P-A is een website uitgegeven door de heer LOIZE Kévin, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van PARIJS onder nummer 808 601 579 00028 en gevestigd te 49 rue De Ponthieu, 75008 PARIJS.

Publicatieverantwoordelijke: de heer Loize Kévin -. Neem contact op met

De website https://sama-pa.org (de Site) is het exclusieve eigendom van de heer Loize Kévin.

Hosting

De website wordt gehost door het bedrijf Hostinger International Ltd, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd
61 rue Lordou Vironos, 6023
 Larnaca

Intellectueel eigendom

In het algemeen zijn de gegevens, programma's, muziekfragmenten, teksten, informatie, logo's, visuele identiteiten, afbeeldingen (al dan niet geanimeerd) en hun opmaak, video's, die op de site voorkomen eigendom van SAMA P-A en als zodanig beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Alle internetgebruikers verbinden zich ertoe deze alleen te gebruiken binnen het strikte kader dat de Site biedt.

Opmerkingen

SAMA P-A moedigt internetgebruikers aan opmerkingen op de site te plaatsen. Commentaar dat niets met de inhoud van de site te maken heeft, wordt echter als spam beschouwd en bijgevolg verwijderd. Commentaren die beledigend zijn of een racistische, gewelddadige of seksuele connotatie hebben, worden eveneens verwijderd.

Aansprakelijkheid

SAMA P-A wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele storingen op de site, verlies van gegevens of onbeschikbaarheid van informatie op de site. SAMA P-A kan de volledigheid en juistheid van de informatie op de site niet garanderen, noch dat deze niet door derden is gewijzigd (inbraak, virus). De internetgebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de inhoud van de site.

De op de Site gepresenteerde elementen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en worden de internetgebruikers ter beschikking gesteld zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard ook.

De aanwezigheid van hyperlinks op de site creëert geen gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen SAMA P-A en de eigenaars van de andere sites, wat betreft de inhoud van de sites waarnaar de internetgebruiker wordt doorverwezen. Alleen de verantwoordelijkheid van deze sites kan worden ingeroepen.